Alarmopvolging

Bij alarmopvolging wordt een mobiele surveillant ingezet als een alarmmelding binnenkomt. Bij Mivendo hanteren we een noodprotocol waarbij zo snel en effectief mogelijk wordt gehandeld. Hierdoor voorkomen wij extra schade doordat we zo snel mogelijk ter plaatse zijn, 24 uur per dag.

Snelle reactie bij alarm

  • Protocol voor elke situatie. Wij handelen snel en adequaat.

  • We zijn 24/7 inzetbaar voor alle panden en terreinen.

  • Inzetbaar bij inbraakmeldingen, brandmeldingen, storingen of overlast.

  • Altijd één vast aanspreekpunt en directe terugkoppeling bij ongevallen.

Alarmopvolging na een melding

Een goede alarmopvolging is van cruciaal belang voor het succesvol beveiligen van uw panden. De snelheid en precisie waarmee de beveiliger een alarmmelding opvolgt, zorgt ervoor dat de schade beperkt blijft en alle benodigde maatregelen tijdig genomen worden. Mivendo hanteert een strak protocol voor alarmopvolging waarmee wij garanderen dat de juiste handelingen verricht worden. Afhankelijk van de met u gemaakte afspraken over opvolging, begeeft de surveillant zich naar de locatie. Zijn er aanwijzingen dat sprake is van een inbraak, dan houdt de alarmopvolging ook in dat de politie gewaarschuwd wordt.

Doe een aanvraag

Verschillende soorten meldingen

Alarmopvolging houdt meer in dan reageren op een inbraakalarm. Er kunnen verschillende soorten meldingen voor komen zoals inbraakmeldingen, brandmeldingen of technische storingen. U kunt de alarmopvolgingsdienst ook inzetten voor ondersteuning en assistentie bij calamiteiten. Zo kunnen wij ook ingeschakeld worden bij ongewenste gasten in een winkel of portiek. Een alarmmelding die uw alarmsysteem geeft, komt binnen bij de meldkamer waarop u bent aangesloten. De centrale geeft aan de mobiele surveillant de locatie en het type alarm door.

Protocol bij alarmopvolging

Er zijn strakke richtlijnen hoe de mobiele surveillant te werk dient te gaan. Hij inspecteert het pand, controleert deze op inbraakschade en op eventueel aanwezige, verdachte personen. Is er sprake van inbraakschade of zijn er aanwijzingen dat zich verdachte personen in het pand bevinden, dan neemt de mobiele surveillant direct contact op met de politie. Zijn er geen aanwijzingen voor inbraak, dan betreedt de mobiele surveillant het pand en controleert het alarmsysteem. Hij onderzoekt de oorzaak van het alarm, schakelt het alarm weer in en sluit het pand af. Daarna meldt hij het alarm af bij de meldkamer. U krijgt overigens altijd een rapportage over de alarmmelding.

Mivendo beveiligingsdiensten

Alarmopvolging

Snel aanwezig bij verschillende soorten meldingen, zoals inbraak, brand of technische storing.

Lees meer

Objectbeveiliging

Beveiligen van jouw organisatie door portier-, receptie-, en beveiligingsdiensten.

Lees meer

Mobiele surveillance

Controlerondes en beveiligingswerkzaamheden met de auto. Altijd en overal snel in de buurt.

Lees meer

Cameratoezicht

Live toezicht en preventieve detectie met camerabeveiliging. Direct signaleren en acteren.

Lees meer

Terreinbeveiliging

Beveiligingswerkzaamheden waarbij de veiligheid van een terrein gegarandeerd wordt.

Lees meer

Huismeester / Facility

Aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers bij defecten, storingen of andere problemen.

Lees meer

Winkeleigenaar of winkelcentrumbeheerder?

Door onze ervaring en klantenbestand zijn wij gespecialiseerd in het beveiligen van winkels en winkelcentra.

Lees meer over winkel(centrum)beveiliging