Cameratoezicht

Bij Alarmopvolging wordt er een mobiele surveillant ingezet als er een alarmmelding binnenkomt. Bij Mivendo hanteren we een nood protocol waarbij er zo snel en effectief mogelijk wordt gehandeld. Hierdoor voorkomen wij extra schade doordat we zo snel mogelijk ter plekke zijn, 24 uur per dag.

Snelle reactie bij alarm

  • Protocol voor elke situatie. Wij handelen snel en adequaat.

  • We zijn 24/7 inzetbaar voor alle panden en terreinen.

  • Inzetbaar bij inbraakmelding, brandmeldingen, storingen of overlast.

  • Altijd één vast aanspreekpunt en directe terugkoppeling bij ongevallen.

Alarmopvolging in gang zetten na een melding

Een goede alarmopvolging is van cruciaal belang voor het succesvol beveiligen van uw panden. De snelheid en accuratesse waarmee uw beveiliger een alarmmelding opvolgt, kan zorgen dat de schade beperkt blijft en alle benodigde maatregelen tijdig in gang worden gezet. Mivendo hanteert een strak protocol voor alarmopvolging waarmee wij garanderen dat de juiste handelingen verricht worden. Afhankelijk van de met u gemaakte afspraken over opvolging, begeeft de surveillant zich naar de locatie. Zijn er aanwijzingen dat er sprake is van een inbraak, dan houdt de alarmopvolging ook in dat de politie gewaarschuwd wordt.

Doe een aanvraag

Verschillende soorten meldingen Alarmopvolging

Alarmopvolging houd meer in dan reageren op een inbraakalarm. Er kunnen verschillende soorten meldingen voorkomen zoals een inbraakmelding, brandmeldingen of technische storingen. U kunt de alarmopvolgingsdienst ook inzetten voor ondersteuning en assistentie bij calamiteiten. Zo kunnen wij ook ingeschakeld worden bij ongewenste gasten in een winkel of portiek. Een alarmmelding die uw alarmsysteem afgeeft, komt binnen bij de meldkamer waarop u bent aangesloten. De centrale geeft aan de mobiele surveillant van de opvolger de locatiecode en het type alarm door.

Protocol bij alarmopvolging

Er zijn strakke richtlijnen hoe de mobiele surveillant te werk dient te gaan. Hij inspecteert het pand, controleert dit op inbraakschade en op eventueel aanwezige verdachte personen. Is er inbraakschade of zijn er aanwijzingen dat zich verdachte personen in het pand bevinden, dan neemt de mobiele surveillant direct contact op met de politie. Zijn er geen aanwijzingen voor inbraak, dan betreedt de mobiele surveillant het pand en controleert het alarmsysteem. Hij onderzoekt de oorzaak van het alarm, schakelt het alarm weer in en sluit het pand af. Daarna meldt hij het alarm af bij de meldkamer.

Mivendo beveiligingsdiensten

Alarmopvolging

Snel aanwezig bij verschillende soorten meldingen, zoals inbraak, brand of technische storing.

Lees meer

Objectbeveiliging

Beveiligen van jouw organisatie door portier-, receptie-, en beveiligingsdiensten.

Lees meer

Mobiele surveillance

Controle rondes en beveiliging werkzaamheden met de auto. Altijd en snel in de buurt.

Lees meer

Camera toezicht

Live toezicht en preventieve detectie met camera beveiliging. Direct signaleren en acteren.

Lees meer

Terreinbeveiliging

Beveiligingswerkzaamheden waarbij de veiligheid van een terrein gegarandeerd wordt.

Lees meer

Huismeester / Facility

Aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers bij defecten, storingen of andere problemen.

Lees meer

Winkeleigenaar of winkelcentrumbeheerder?

Door onze ervaring en klantenbestand zijn wij gespecialiseerd in het beveiligen van winkels en winkelcentrums.

Lees meer over winkel(centrum)beveiliging